1.14.X Újdonságok

Szövőszék : loom
Helyezz be 2 deszkát egymás mellé, ezután a 2 deszka fölé közvetlen rakj 2 fonalat.

Kohó: blast furnace
Középre helyezz be egy normál kemencét. Ezután a legalsó sorba (mind a 3 helyre) csiszolt követ teszel (ki kell égetni a zúzottkőből kiégetett normál követ még 1-szer). Az összes többi szabad helyre vas rudat teszel.
-Ebben csakis érceket tudsz égetni 2-szeres sebességgel.

Füstölő: smoker
Középre helyezz be egy normál kemencét. Ezt követően fölé, alá, jobbra, balra rakj farönköt. -Ebben csakis ételt tudsz égetni 2-szeres sebességgel.

Köszörűkő: grindstone
Bal alsó és jobb alsó sarokba helyezz be 1-1 deszkát. Ezt követően a ‘2 sarokban’ levő deszka főlé botot teszel, végül a 2 bot közé egy kőlapot teszel.

Kővágó: stone cutter
Középre egy vasrudat helyezz be, ezután a legalsó sorba (mind a 3 helyre) kiégetett (normál) kő blokkot rakj.

Olvasóállvány: lectern
Középre helyezz be egy könyvespolcot, közvetlen alá pedig egy fa lapot. Végül a könyvespolc fölötti sorba (mind a 3 helyre) is rakj fa lapot.

Tábortűz: campfire
A legalsó sorba (mind a 3 helyre) rakj farönköt. Ezt követően középre helyezz be egy szén (ércet). A szén érc fölé “és!” mellé jobbra és balra pedig rakj botot.

Komposztáló: Composter
A legalsó sorba (mind a 3 helyre) rakj deszkát. Ezt követően mindkét oldalra rakj ‘felfele építve’ 2-2 kerítést. (csak a középső és az a fölötti hely marad üresen).

Lámpás: lantern
Középre Helyezz be egy fáklyát, ezután rakj köré minden szabad helyre vasrögöt.

Térképasztal: Geography table
Helyezz be 4 deszkát barkácsasztal (crafting table) alakban, ezután a legfelső sorba (a deszkák fölé csak) helyezz be 1-1 papírt.

Állványzat: Scaffolding
Mindkét oldalt ‘lentről felfele!’ helyezz be 3-3 bambuszt, ezután a legfelső sor közepére (a bambuszok közé) helyezz be egy fonalat.

Számszeríj: Crossbow
A legalsó sorba ‘középre’ rakj egy botot, fölé egy botlódrót-horgot, ismét fölé pedig egy vasrudat. Ezt követően a botlódrót-horog mellé ‘jobbra és balra’ rakj fonalat, a fonalak fölé pedig 1-1 botot.

Számszeríj

Bőr lópáncél: Leather horse armor Bal alsó és jobb alsó saroktól kezdve “felfele rakva!” Mind a 3-3 helyre bőrt teszel. Ezt követően pedig rakj ismét egy bőrt középre.